preskoči na sadržaj

Srednja škola Bedekovčina

 > Zavod  > SŠB CERT
Certifikacijsko tijelo Srednje škole Bedekovčina

Predstavljanje Certifikacijskog tijela Srednje škole Bedekovčina

Certifikacijsko tijelo SŠB-CERT  je u sastavu Srednje škole Bedekovčina, Zavoda za graditeljstvo i građevne materijale, Bedekovčina, Ulica Ljudevita Gaja 1.

SŠB-CERT  je osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012; EN ISO/IEC17065:2012) za certifikaciju građevnih proizvoda u području opisanom u prilogu koji je sastavni dio potvrde o akreditaciji broj 3176.

Potvrda o akreditaciji broj 3176 izdana je od strane Hrvatske akreditacijske agencije u Zagrebu 2019-09-12 pod Klasa: 383-02/19-70/003, Urbroj: 569-03/5-19-56 i vrijedi do 2024-09-11.

Certifikacijsko tijelo SŠB-CERT je prema prilogu potvrdi o akreditaciji broj 3176, izdanom 2019-09-12 akreditirano za certificiranje građevnih proizvoda i certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje temeljem Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i vijeća kojom se utvrđuju usklađeni uvjeti za stavljanje na tržište građevnih proizvoda prema AVCP 2+ za građevne proizvode:

1. HRN EN 15037-3:2011 Predgotovljeni betonski proizvodi – Stropni sustavi sastavljeni od nosača

    i blokova (ispune) – 3. dio: Glineni blokovi (EN 15037-3:2009+A1:2011)

    blokovi (EN 15037-3:2009+A1:2011)

2. HRN EN 771-1:2015 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi

    (EN 771-1:2011+A1:2015)

3. HRN EN 771-3:2015 Specifikacije za zidne elemente – 3.dio: Betonski zidni elementi

    (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2011+A1:2015)

Certifikacijsko tijelo SŠB-CERT je prema prilogu potvrdi o akreditaciji broj 3176, izdanom 2019-09-12 akreditirano za certificiranje građevnih proizvoda i certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje temeljem Zakona o građevnim proizvodima i Odluke ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda od 25. veljače 2011. godine, kojima se utvrđuju uvjeti za stavljanje na tržište građevnih proizvoda u neusklađenom području prema AVCP 2+ za građevni proizvod:

1. HRN EN 206:2016 Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

    (EN 206:2013+A1:2016)

    HRN 1128:2007 Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

    Tehnički propis za betonske konstrukcije (Narodne novine broj 139/09, 14/10, 125/10, 136/12),

    Prilog A: Beton

Certifikacijsko tijelo Srednje škole Bedekovčina, Zavoda za graditeljstvo i građevne materijale je temeljem potvrde o akreditaciji broj 3176 izdane od strane Hrvatske akreditacijske agencije prijavljeno tijelo (Notified body) Europskoj komisiji od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i vijeća od 9 ožujka 2011.

Europska komisija je prijavljenom certifikacijskom tijelu Srednje škole Bedekovčina, Zavoda za graditeljstvo i građevne materijale dodijelila identifikacijski broj (NB 2485).

U prilogu se nalazi poveznica na NB 2485 u Nando bazi: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F215203  

Certifikacijsko tijelo Srednje škole Bedekovčina, Zavoda za graditeljstvo i građevne materijale, je temeljem potvrde o akreditaciji broj 3176 izdane od strane Hrvatske akreditacijske agencije odobreno tijelo broj 2/05 od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima.

Odgovorne osobe u certifikacijskom tijelu SŠB-CERT Srednje škole Bedekovčina, Zavoda za graditeljstvo i građevne materijale ovlaštene za provedbu certifikacijskih aktivnosti u skladu s rješenjima izdanim od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za provedbu zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava i to za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje (AVCP 2+), a koja obuhvaćaju cjelokupno područje akreditacije su kako slijedi:

1. Željko Rod,mag.ing.aedif.

- za provođenje radnji početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje

- za provođenje radnji kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke

  proizvodnje

2. Nikola Bujak,dipl.ing.građ.

- za izdavanje certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje

Svi potrebna dokumentacija za preuzimanje i upoznavanje klijenata sa tijekom certifikacije gore navedenih građevnih proizvoda dostupna je na službenoj web stranici certifikacijskog tijela SŠB-CERT www.zgigm.com.

Sve dodatne informacije klijentima o pokretanju postupaka certifikacije gore navedenih građevnih

proizvoda dostupne su temeljem kontakt osobe putem telefona +385 91 592 2685 i e-pošte

rod.zeljko@gmail.com.


CMS za škole logo
Srednja škola Bedekovčina / Gajeva 1, HR-49221 Bedekovčina / www.ss-bedekovcina.skole.hr / ured@ss-bedekovcina.skole.hr
preskoči na navigaciju